Project Nei-js ien ’t durp?!

Optreden Koor Jekadee en Mozaïk Angeren 
Verzorgen van de vormgeving en realisatie van posters en flyers